ถังแก๊สมีหมดอายุหรือไม่

ถังแก๊สมีวันหมดอายุ โดยทั่วไปจะอยู่ที่ 5 ปี นับจากวันที่ผลิต คุณสามารถดูวันหมดอายุได้ที่ ป้ายเตือนบนตัวถัง จะมีตัวเลขบอกปีและเดือนที่ผลิต

การใช้ถังแก๊สที่หมดอายุ อาจเกิดอันตรายได้ เช่น

  • การรั่วไหลของแก๊ส ซึ่งอาจนำไปสู่การระเบิดหรือไฟไหม้
  • การเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ เกิดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

วิธีป้องกันอันตรายจากถังแก๊สที่หมดอายุ

  • ตรวจสอบวันหมดอายุบนถังแก๊สก่อนใช้งาน
  • ไม่ใช้ถังแก๊สที่หมดอายุ ควรนำไปเปลี่ยนหรือคืนที่ร้านค้า
  • สังเกตความผิดปกติของถังแก๊ส เช่น รอยรั่ว เสียงผิดปกติ หากพบความผิดปกติควรหยุดใช้งานทันทีและติดต่อผู้เชี่ยวชาญ
  • เลือกซื้อถังแก๊สจากร้านค้าที่เชื่อถือได้

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง